DZIAŁANIA EDUKACYJNE

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W WYKŁADACH

W ramach projektu Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim działaniami edukacyjnymi dotyczącymi:

  • objawów,
  • powikłań,
  • profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby,
  • unikaniu ryzykownych zachowań sprzyjającym zakażeniom

objętych zostanie 265.551 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2023.

Planowana jest realizacja wykładów/prezentacji w każdej gminie i miastach na prawach powiatu po 2 razy w każdym roku kalendarzowym. Prezentacje/wykłady przygotowane i poprowadzone zostaną przez lekarza internistę lub chorób wewnętrznych z minimum 2letnim doświadczeniem w pracy zawodowej.

Uczestnicy wykładów otrzymają broszurki / ulotki.