STOP WZW

Zapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych oraz szczepieniach przeciw WZW. Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia.

O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób kierowanych do leczenia z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C łącznie o 39.850 osób. W efekcie realizacji projektu w niedalekiej przyszłości system opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim nie będzie musiał zajmować się dużą liczbą pacjentów cierpiących z powodu skutków nieleczonego zapalenia wątroby (typ B i C).

O WZW

Wirusowe zapalenie wątroby (dalej WZW) to zakażenia wywołujące choroby wątroby o ostrym przebiegu. WZW to prawdziwy cichy zabójca – objawy choroby nie dają o sobie znać przez długi czas. WZW stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie. WZW to grupa zakaźnych chorób zapalnych wątroby, która cechuje się uszkodzeniem wątroby, wywołanym przez wirusy hepatotropowe.

DLA KOGO?

Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, skierowany do osób fizycznych będących w wieku aktywności zawodowej tj. 20-64 lata, które nie były/nie są uczestnikami Pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.
Około

90%

Pacjentów z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B udaje się wyleczyć

Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia.

w ramach programu ZAPEWNIAMY

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

W ramach projektu Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim działaniami edukacyjnymi. Planowana jest realizacja wykładów/prezentacji w każdej gminie i miastach na prawach powiatu po 2 razy w każdym roku kalendarzowym.

BADANIA

Bezpłatne badania diagnostyczne krwi obejmujące test potwierdzający HBSAg oraz badanie na obecność przeciwciał anty-HCV 1 wykonywane będą od stycznia 2021 roku do września 2023 i łącznie obejmą 39.850 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

SZCZEPIENIA

Bezpłatnymi szczepieniami przeciw WZW B1, przeciwko zakażeniu HBV objętych zostanie 11.950  mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wyłonionych z grupy osób poddanych diagnostycznym badaniom krwi opisanym powyżej.

.

WAŻNE INFORMACJE! Celem głównym projektu jest „Zwiększenie liczby osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C (zwiększenie liczby osób kierowanych rocznie do leczenia o 5% rocznie WZW typ B i o 10% rocznie WZW typ C) kierowanych do leczenia – łącznie o 39.850 osób (23.910M 15.940K) – do 31.12.2023r.”Projekt „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej RPKP 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne”. Całkowita wartość projektu  w województwie kujawsko – pomorskim 10 607 597,44 zł, w tym wkład UE   9 016 457,82 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.