BADANIA

Bezpłatne badania diagnostyczne krwi obejmujące test HBSAg oraz badanie na obecność przeciwciał anty-HCV 1 wykonywane będą od stycznia 2021 roku do września 2023 i łącznie obejmą 39.850 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Test HBsAG w celu potwierdzenia obecności antygenu powierzchniowego występującego podczas wirusowego zapalenia wątroby typu B – zakażenie wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) powoduje przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B. Obecność HBV we krwi wykrywa się poprzez oznaczenie jego antygenu powierzchniowego tj. HBsAg.

2. Badania diagnostyczne na obecność przeciwciał anty-HCV – zakażenie wirusem HCV powoduje przewlekłe zapalenie wątroby typu C. Do zakażenia może dochodzić podczas nieprawidłowo wykonywanych procedur medycznych i niemedycznych związanych z przerwaniem ciągłości skóry. U osób dorosłych ok. 80% zakażeń po kilku miesiącach ustępuje samoistnie, u pozostałych przechodzi w zakażenie przewlekłe. Oznaczenie przeciwciał anty HCV jest najszybszą metodą wykrywania zakażenia HCV. Stwierdzenie we krwi obecności anty HCV świadczy o zakażeniu w przeszłości, ale nie różnicuje, czy zakażenie ustąpiło, czy nadal występuje.

Oba badania przeprowadzane będą przez wykwalifikowany personel w placówkach medycznych.

Placówki medyczne współpracujące przy projekcie:

– Szpital Lipno Sp. z o.o – badania można wykonać w laboratorium analitycznym w szpitalu codziennie w godz. 7.00 – 17.00. Osoby chętne mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu: 54 288 03 54, 530 926 202,

– SPZOZ Łasin w godz.8.00 – 12.00,

– Przychodnia „Mój Lekarz” w Brodnicy – w godzinach funkcjonowania placówki,

– SPOZ Zelgno – w godzinach funkcjonowania placówki

– Gminna Przychodnia w Jeżewie ul. Czerska 4

– Szpital Powiatowy w Golubiu – Dobrzyniu

– Szpital Uniwersytecki im. J. Biziela w Bydgoszczy tel. 781 – 880 – 161

– SPZOZ w Grucie

–  https://vitalabo.com.pl/bezplatne-badania-diagnostyczne-kwalifikujace-do-szczepienia-przeciw-wirusowemu-zapaleniu-watroby